Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Cuijk e.a.

4 gemeenten: Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

Datum actie: 09 januari 2020
Datum aanbesteding: 27 december 2019
Opdrachtgever: 4 gemeenten: Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De opdracht bestaat uit het met ingang van 1 augustus 2020 vervoeren van leerlingen van de opdrachtgever op individuele danwel collectieve basis naar daarvoor passende scholen. 

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar, van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022.

Positieve zaken

  • Veel aandacht voor gebruikersparticipatie en kwaliteit van dienstverlening. Zo stelt aanbesteder de eis om minimaal 2 x per jaar een overleg tussen ouders/leerlingen en vervoerders te laten plaatsvinden.  Ook spelen klanttevredenheidsonderzoeken en medewerkerstevredenheidsonderzoeken een belangrijke rol bij de monitoring van de  dienstverlening en goed werkgeverschap. 

Opvallende verwonderpunten 

  • De initiŽle looptijd van het contract is slechts 2 jaar met een optie van verlenging met 3 jaar. Mogelijk speelt een toekomstige fusie van enkele gemeenten hierbij een rol. Juist voor een goed werkklimaat is het belangrijk dat vervoerders langere tijd bestaanszekerheid hebben en voldoende lange contracten hebben om investeringen in personeel en materieel terug te kunnen verdienen. 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.