Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Altena

gemeente Altena

Datum actie: 1 december 2023
Datum aanbesteding: 9 november 2023
Opdrachtgever: gemeente Altena
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De gemeente Altena besteedt het leerlingenvervoer uit, een opdracht voor in totaal 275 leerlingen. De looptijd van deze opdracht is van 1 augustus 2024 tot 1 augustus 2030, met een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. De opdracht is onderverdeeld in 4 percelen, en er is geen maximum gesteld voor het aantal te verwerven percelen. Inschrijvers dienen een tarief per beladen uur aan te bieden, waarbij een starttarief van toepassing is. Voor personenwagens en taxibussen bedraagt dit starttarief €12,-, en voor rolstoelmaterieel €20,-.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM waarde aan hecht, zoals het TX-keur, naleving van de cao Zorgvervoer en Taxi en de NEA-kostenontwikkeling, zijn opgenomen in het bestek. Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% deel moet uitmaken van de gunning een verhouding die ook in dit bestek wordt toegepast.

Aandachtspunten

De absolute beoordeling van de kwaliteit zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er worden gewaardeerd tussen 100 en 0. De praktijk leert echter dat het hoogste en laagste cijfer zelden worden toegekend. De wedstrijd zal daardoor in werkelijkheid worden gespeeld tussen 80 en 20, waardoor het aspect kwaliteit voor inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert uitdrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren.

Volumewijzigingen zijn volledig voor risico van de inschrijver.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje: download.