Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer en vervoer jeugdwet Gemeente Uithoorn

Gemeente Uithoorn

Datum actie: 20 januari 2021
Datum aanbesteding: 13 januari 2021
Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het betreft hier de totale uitvoering van het vervoer van ca. 90 leerlingen en 10 jeugdigen vanuit de jeugdwet voor de gemeente Uithoorn. De looptijd van het contract is 4 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 2 x 1 jaar. Na gunning wordt met de inschrijver die als 2e eindigt een reservebankovereenkomst afgesloten met een looptijd van 1 jaar. Deze kan na deze periode alleen verlengd worden als beide partijen hiermee instemmen.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals Klanttevredenheid, TX keur, CAO naleving, NEA kostenontwikkeling, starttarief en een apart starttarief voor rolstoelmaterieel zijn in het bestek genoemd.

Aandachtspunten

De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt hier 60/40 terwijl het AIM kwaliteit voor minimaal 60 % wil laten meewegen. Bovendien is de gunningsmethode voor twee kwaliteitsaspecten absoluut. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk nog een grotere rol spelen als het eerder genoemde percentage van 60 %.
De vervoerder dient een tarief per beladen uur op te geven zonder dat een gefundeerde onderbouwing gevraagd wordt.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje Uithoorn.