Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de jeugdwet

Gemeente Raalte

Datum actie: 15 maart 2021
Datum aanbesteding: 9 maart 2021
Opdrachtgever: Gemeente Raalte
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De gemeente Raalte besteedt het vervoer aan voor circa 115 leerlingen en ongeveer 20 jeugdigen per jaar vanuit de jeugdwet.
De looptijd van het contract is 4 jaar met twee keer een eenzijdige optie tot verlenging van 2 jaar. (Totaal 8 jaar).
Belangrijke aandachtspunten waar het AIM aan hecht zoals TX-Keur Taxi, cao naleving, NEA Kostenontwikkeling, starttarief en een apart starttarief voor rolstoelmaterieel zijn in het bestek genoemd.
Zowel de hoofdaannemer als eventuele onderaannemer moeten aan dezelfde eisen / verplichtingen voldoen.


Aandachtspunten

Het AIM beveelt aan dat kwaliteit in voldoende mate een rol speelt bij gunning. Bij de definitieve gunning zou kwaliteit voor minimaal 60% mee moeten wegen en de prijs maximaal 40%. In uw bestek weegt u kwaliteit slechts voor 30% mee.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download button.