Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer Gemeente Oss

Gemeente Oss

Datum actie: 3 februari 2021
Datum aanbesteding: 28 januari 2021
Opdrachtgever: Gemeente Oss
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het betreft hier de totale uitvoering van het vervoer van ca. 280 leerlingen en circa 50 kinderen in het kader van de jeugdwet. De looptijd van het contract is 5 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 2 x 1 jaar. De opdracht is uitgesplitst in 4 percelen waarvan perceel 4 betrekking heeft op het gymvervoer. Voor perceel 1,2, en 3 geldt dat een vervoerder maximaal 2 percelen gegund kan krijgen. De opdrachtgever heeft een maximum-en een minimumtarief in het bestek opgenomen.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur, CAO naleving, NEA kostenontwikkeling, starttarief en een apart starttarief voor rolstoelmaterieel zijn in het bestek genoemd.

Aandachtspunten

De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt voor Perceel 1 t/m 3 40/60. 60 % kwaliteit is ook de minimum wens van het AIM. De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten Plan van Aanpak en Uitvoering ( maakt ieder voor 20% onderdeel uit van de gunning) is absoluut. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als het eerder genoemde percentage van 40 %. Bij perceel 4 is de gunning gebaseerd op 100% prijs.
De vervoerder dient een tarief per beladen kilometer op te geven zonder dat een gefundeerde onderbouwing gevraagd wordt. De opdrachtgever noemt een groot aantal toekomstige ontwikkelingen waarbij mogelijk volumedalingen zullen optreden maar legt het risico hiervan volledig bij de inschrijver.
In hoeverre de pandemie Covid-19 effect zal hebben vanaf augustus 2021 is nu nog onduidelijk. Indien er geen landelijke regelingen worden getroffen zou een vergoeding van 75 % van de niet gereden geplande ritten redelijk lijken.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje LLV Oss.