Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer en Jeugdvervoer Leidschendam -Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Datum actie: 11 februari 2022
Datum aanbesteding: 4 februari 2022
Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdracht, ingaande 15 augustus 2022, bestaat uit het vervoeren van circa 235 leerlingen naar diverse scholen. De looptijd van het contract is 5 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 1 x 3 jaar. De prijs dient te worden opgegeven doormiddel van een beladen kilometertarief wat onderbouwd dient te worden door een open kostprijscalculatie. Er dienen drie tarieven te worden geoffreerd. Een voor het leerlingenvervoer, een voor het individuele leerlingenvervoer en een voor het jeugdvervoer. Alleen voor het jeugdvervoer geldt een starttarief. De hoogte van dit bedrag is echter niet vermeld.


Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht, TX keur en NEA indexering, zijn in het bestek opgenomen. De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt 30/70. 60 % kwaliteit is de minimum wens van het AIM.

Aandachtspunten

Niet alleen voor het jeugdvervoer, maar ook voor het leerlingenvervoer zou een starttarief wenselijk zijn. Ook adviseren wij een apart starttarief voor rolstoelgebruikers op te nemen.
De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden bij de onderwerpen Bedrijfsvoering, Personeel, Aanpak uitvoering en Aanpak implementatie niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als beoogd. Indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de optiejaren bedraagt de opzegtermijn slechts 3 maanden. Deze termijn geeft de opdrachtnemer onvoldoende tijd om zijn project op een juiste wijze af te wikkelen. De 2 e inschrijver dient een wachtkamerovereenkomst te accepteren voor een termijn van 5 jaar. In theorie kan deze 2e inschrijver na 4,5 jaar worden verplicht een project op te zetten voor 40 routes met een (vaste) contractduur van een half jaar.
In hoeverre de pandemie Covid-19 effect zal hebben vanaf augustus 2022 is nu nog onduidelijk. Indien er geen landelijke regelingen worden getroffen door de Rijksoverheid of de VNG, zou een redelijke vergoeding van de niet gereden geplande ritten redelijk lijken

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.