Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Eindhoven en Waalre

Gemeente Eindhoven

Datum actie: 29 november 2021
Datum aanbesteding: 20 november 2021
Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdracht, ingaande 1 augustus 2022, bestaat uit het vervoeren van circa 790 leerlingen naar diverse scholen. De aanbesteding is in 2 percelen verdeeld. ( Perceel 1 regionaal 620 leerlingen en Perceel 2 Bovenregionaal 170 leerlingen) De looptijd van het contract is 5 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 1 x 1 jaar.

Positieve punten in het bestek

Een belangrijke aandachtspunt waar het AIM belang aan hecht, TX keur, is in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

Toepassing van de NEA indexering is toegestaan maar niet eerder als per 1-1-2024. Dit betekent dat inschrijvers de kostenontwikkeling over 2023 zelf dienen in te schatten wat tot forse risico’s kan leiden.

De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt 40/60. 60% kwaliteit is ook de minimum wens van het AIM. De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden bij de onderwerpen Klantcontact en Innovatie niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als het eerder genoemde percentage van 40%. De prijs dient te worden opgegeven doormiddel van een beladen uurtarief wat niet onderbouwd hoeft te worden.

Er wordt een starttarief van € 21,- per rit voor rolstoelmaterieel gehanteerd en een starttarief van € 9,- voor overig materieel. Per leerling per rit mag 1 extra beladen minuut worden berekend ongeacht of het een lopende of een rolstoel leerling betreft.
In hoeverre de pandemie Covid-19 effect zal hebben vanaf augustus 2022 is nu nog onduidelijk. Indien er geen landelijke regelingen worden getroffen zou een redelijke vergoeding van de niet gereden geplande ritten redelijk lijken.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download button boven aan deze pagina.