Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Ede Wageningen

2 gemeenten: Ede en Wageningen

Datum actie: 10 januari 2020
Datum aanbesteding: 18 december 2019
Opdrachtgever: 2 gemeenten: Ede en Wageningen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van het leerlingenvervoer, jeugdwetvervoer en het vervoer in het kader van de WMO-dagbesteding van de gemeente Wageningen.

Positieve zaken

  • Opdrachtgever kiest voor een initiŽle contractduur van vijf jaren en daarnaast drie optiejaren. Positief is, dat de gemeenten  op bladzijde 10 van het Aanbestedingsdocument, criteria vermelden die gelden bij het al dan niet verlengen van het contract. Zo stellen de gemeenten onder andere dat de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever kan verwachten: - een riante contractperiode en de intentie om de overeenkomst daarna te verlengen indien Opdrachtnemer op goede wijze invulling geeft aan partnerschap. Hieraan worden SMART criteria gesteld. 
  • Het bepalen van een reŽle kostprijs komt in het bestek  niet terug. Aanbesteder kiest voor een andere methodiek, namelijk dat prijsafwijkingen van 20% onder de gemiddelde inschrijvingen als ongeldig verklaard worden, inclusief een vergaande ontsnappingsclausule. 


Opvallende verwonderpunten 

  • Er zou wat het AIM betreft minimaal een laagdrempelige klachtenregeling bij de aanbestedende dienst moeten worden ingericht voor gebruikers. De klachtenregeling zou laagdrempelig en onafhankelijk moeten zijn ingericht, zodat klachten zorgvuldig en vlot kunnen worden behandeld. De klachtenregeling moet op papier staan met duidelijke instructies waar en hoe een klacht kan worden ingediend. Ook wordt er jaarlijks een rapportage gemaakt. In bijlage 17 AD beschrijft aanbesteder de klachtenprocedure en ook in eis 27 van bijlage 4 AD wordt de klachtenprocedure kort uitgelegd. Opvallend is echter dat in het ene geval de klacht moet worden ingediend bij de vervoerder (bijlage 17 AD), terwijl in het andere geval de klacht ingediend moet worden bij de Opdrachtgever (bijlage 4 AD). Het AIM adviseert te kiezen voor een onafhankelijk loket, dus indienen bij de Opdrachtgever, zodat de afhandeling inclusief de afhandelingsduur, goed gemonitord kan worden. De klachtenprocedure is verder overigens duidelijk omschreven.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.