Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Dronten

Datum actie: 17 maart 2017
Datum aanbesteding: 24 februari 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten:

  • opdrachtgever laat prijs voor 70% meewegen bij gunning,
  • hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer
  • en vraagt om een frequente update van het SFT bedrijfsoordeel.
  • Verder beveelt het AIM aan t.a.v. de toepassing van de wachtkamerovereenkomst bepaalde overwegingen in acht te nemen,
  • meer in te zetten op contractmanagement
  • en een minimum- en plafondprijs te hanteren.

De opdrachtgever heeft n.a.v. de aanbevelingen van het AIM kort gereageerd door aan te geven dat er kennis van is genomen.