Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Diemen

Gemeente Diemen

Datum actie: 25 maart 2019
Datum aanbesteding: 15 maart 2019
Opdrachtgever: Gemeente Diemen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De opdracht bestaat uit het met ingang van 1 augustus 2019 vervoeren van leerlingen van de opdrachtgever op individuele danwel collectieve basis ten behoeve van
het basisonderwijs op grond van richting, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier onderwijs voor gehandicapte leerlingen. Het betreffen leerlingen met een toekenning (beschikking)aangepast vervoer van de opdrachtgever. Ook het vervoeren van enkele jeugdigen vanuit de Jeugdwet behoort tot de werkzaamheden. 

Aanbevelingen

Het AIM heeft ook aanbevelingen gedaan op o.a de volgende punten: 

  • In dit aanbestedingstraject wegen de kwalitatieve criteria slechts 40% mee. Het AIM adviseert om kwaliteit in voldoende mate mee te laten wegen bij de gunning van de opdracht. 
  • Aanbesteder hanteert een  korte implementatieperiode van slechts 11 weken
  • Er is geen beleid ten aanzien van sterk teruglopende volumes. 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'