Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer ROC De Leijgraaf

Datum actie: 28 februari 2017
Datum aanbesteding: 30 januari 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • opdrachtgever heeft gekozen voor erg kortlopende contracttermijnen, 
  • er is sprake van een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer,
  • en er is sprake van de nodige risico’s die bij opdrachtnemers worden neergelegd. 
  • Verder beveelt het AIM aan t.a.v. de toepassing van de wachtkamerovereenkomst bepaalde overwegingen in acht te nemen, 
  • de NEA kostenontwikkelingsindex m.i.v. het eerstkomende jaar al toe te passen 
  • en een minimum- en plafondprijs te hanteren.