Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Culemborg-Kesteren e.o ( Versis)

5 gemeenten: Culemborg, Haaften, Geldermalsen, Maurik en Kesteren

Datum actie: 14 januari 2020
Datum aanbesteding: 20 december 2019
Opdrachtgever: 5 gemeenten: Culemborg, Haaften, Geldermalsen, Maurik en Kesteren
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Deze opdracht omvat het voor de gemeenten Culemborg, Haaften, Geldermalsen, Maurik en Kesteren onderbrengen van het routegebonden vervoer in de regiecentrale Versis.

De 8 Gelderse gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel en de provincie Gelderland werken in de regio Rivierenland samen binnen het regionale vervoersysteem Versis. Binnen dit systeem kan vervoer voor meerdere reizigersgroepen van de regio worden ondergebracht. Binnen Versis is een scheiding aangebracht tussen de regiefunctie en het vervoer van reizigers. Alle vervoerders in Versis doen de uitvoering onder dagelijkse regie van de regiecentrale.
De opdracht van de onderhavige aanbesteding betreft het routevervoer van basispunt 7 (perceel 1), basispunt 8 (perceel 2), basispunt 9 (perceel 3), basispunt 10 (perceel 4) en basispunt 11 (perceel 5). De opdrachtnemer gaat dit vervoer verzorgen.

Positieve zaken

  • TX is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxi’s. TX bedrijven houden zich aan een set van wettelijke en bovenwettelijke regels en laten zich er vrijwillig extra (en ook onaangekondigd) op controleren. Denk aan scholing van personeel (inwerken, opleiding en jaarlijkse cursussen, het nieuwe rijden), het hanteren van de code VVR (veilig vervoer van rolstoelgebruikers), een verklaring van de Belastingdienst, ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en SFT (Sociaal Fonds Taxi), maar ook leeftijd van voertuigen etc. Het is positief dat aanbesteder TX keur voorschrijft aan zowel de hoofdaannemers als de eventuele onderaannemers.
  • Ook het hanteren van NEA index wordt door het AIM als positief gezien. Het gebruik van de NEA-kostenontwikkelingsindex in vervoerscontracten schept duidelijkheid voor beide partijen. Voor vervoerders sluit het een niet in te schatten en soms niet te dragen kostenontwikkelingsrisico uit. Voor opdrachtgevers is het voordeel hiervan dat ze van de vervoerders de scherpst mogelijke prijs krijgen aangeboden. In de geoffreerde prijs zit bij toepassing van de NEA-kostenontwikkelingsindex namelijk geen opslag verwerkt voor het kostenontwikkelingsrisico

Opvallende verwonderpunten 

  • Een korte looptijd van het contract van slechts 3 jaar. Dit loopt samen met einde contractdatum van de regiecentrale op 31/12/2022 
  • In deze constructie, waarbij de regiecentrale de planning en aansturing van voertuigen verzorgt is het voor de uitvoerende taxibedrijven lastig voorgaande of aansluitende ritten te plannen omdat zij geen idee hebben waar het voertuig naartoe gaat of leeg vandaan komt. Een regiecentrale is niet de enige manier waarop beter kan worden gestuurd op het doelgroepenvervoer (WMO, leerlingenvervoer etc). Er zijn oplossingen die minder ingrijpend zijn voor gemeenten en beter passen bij de huidige trend van een zich meer terugtrekkende overheid. Samenwerking tussen gemeenten en het doorbreken van de schotten in het doelgroepenvervoer kan prima georganiseerd worden in de vorm van een zgn. mobiliteitsbureau. Wij komen hier in pag. 11 van onze brief aan de gemeente uitgebreid op terug. Goede monitoring op toegang tot het vervoer is essentieel. Deze poortfunctie kan ook worden gerealiseerd door een callcenter waarbij een scheiding wordt aangebracht tussen de planning en uitvoering door de vervoerder enerzijds en de ritaanname, -verdeling en klantcontact door het callcenter anderzijds. Een callcenter is het eerste aanspreekpunt voor de klant kan in deze ook als een laagdrempelig eerstelijns meldpunt voor vragen functioneren. 
  • Als de aanbestedende dienst kiest voor een wachtkamer/reservebank overeenkomst dan beveelt het AIM aan dat deze voor een beperkte periode geldt. In dit bestek kiest aanbesteder ervoor om de wachtkamerovereenkomst van kracht te laten zijn gedurende de volledige initiële contractduur van drie jaren. Dus de betreffende vervoerder kan bijvoorbeeld, na 2 jaren nog ingezet worden voor de periode van één jaar (bij niet-verlengen) en dient dan zijn oorspronkelijke aanbieding gestand te doen. Wij achten dit niet reëel en adviseren deze wachtkamerperiode terug te brengen naar bijvoorbeeld één jaar.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.