Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden

BIZOB

Datum actie: 6 januari 2017
Datum aanbesteding: 16 december 2016
Opdrachtgever: BIZOB
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • opdrachtgever gunt uitsluitend op prijs, waarbij kwaliteit dus geen rol speelt, 
  • er is sprake van een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer, 
  • opdrachtgever legt bepaalde risico’s (en onzekerheden) neer bij de opdrachtnemer 
  • en er is geen invulling gegeven aan contractmanagement.