Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Barneveld, Nijkerk eo

4 gemeenten: gemeenten Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel

Datum actie: 13 januari 2020
Datum aanbesteding: 18 december 2019
Opdrachtgever: 4 gemeenten: gemeenten Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van het leerlingenvervoer, jeugdwetvervoer voor de gemeente Barneveld, Nijkerk Renswoude en Scherpenzeel en het gymvervoer voor de gemeente Barneveld. 

Positieve zaken

  • Opdrachtgever kiest voor een initiŽle contractduur van vijf jaren en daarnaast drie optiejaren. 
  • In het bestek wordt in bladzijde 47 van de Aanbestedingsleidraad ingegaan op het belang van een goede klachtenprocedure. Deze procedure wordt vervolgens uitgebreid besproken in bijlage 20. De klachtenprocedure is nog een concept, maar het is de bedoeling deze per 1-8-2020 in te laten gaan. Het AIM juicht dit toe.
  • Het bepalen van een reŽle kostprijs komt in het bestek  niet terug. Aanbesteder kiest voor een andere methodiek, namelijk dat prijsafwijkingen van 20% onder de gemiddelde inschrijvingen als ongeldig verklaard worden, inclusief een vergaande ontsnappingsclausule. 

Opvallende verwonderpunten 

  • TX is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxi’s. TX bedrijven houden zich aan een set van wettelijke en bovenwettelijke regels en laten zich er vrijwillig extra (en ook onaangekondigd) op controleren. Denk aan scholing van personeel (inwerken, opleiding en jaarlijkse cursussen, het nieuwe rijden), het hanteren van de code VVR (veilig vervoer van rolstoelgebruikers), een verklaring van de Belastingdienst, ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en SFM (Sociaal Fonds Mobiliteit), maar ook de leeftijd van voertuigen. In het bestek wordt TX niet als eis opgenomen. Wel worden bepaalde onderdelen die gelden voor TX keur als eis gesteld zoals de CAO verklaring en diverse cursussen. Wij adviseren TX op te nemen om uniform te voldoen aan de minimale kwaliteitsstandaarden die de branche hanteert.
  • Wij bevelen aan dat  een aanbestedende dienst in het bestek opneemt dat er aantoonbare (periodieke) medewerkerstevredenheid onderzoeken worden gedaan. Het AIM mist dat in het bestek. Het SFM kan hierbij een ondersteunende en onafhankelijke rol in spelen. 
  • In het bestek geeft aanbesteder o.a. op bladzijde 8 en 27 van de Aanbestedingsleidraad aan, dat de inschrijver er rekening mee moet houden, dat de uitgangspunten kunnen wijzigen, zoals (maar niet beperkt tot): aantal leerlingen/jeugdigen, adressen en openingstijden van scholen, ophaal- en afzettijden, gymroosters, het beleid t.a.v indicaties enz. De inschrijver moet daaraan zijn medewerking verlenen in de uitvoering. Als dit leidt tot “aanmerkelijke gevolgen”, treedt de opdrachtgever in overleg met de inschrijver. Wij vinden dit erg vaag en niet SMART. We adviseren, met name bij af- en toename van aantallen, een staffel in het bestek op te nemen (bijvoorbeeld bij afwijkingen tot -10% tot +10% risico vervoerder, hierbuiten financiŽle compensatie). De overige aspecten zouden besproken moeten worden met behulp van bijvoorbeeld de open kostprijs calculatie, die de inschrijver dient in te leveren. Als de inschrijver kan aantonen dat hij gevolgen ondervindt van welke wijziging dan ook die buiten zijn invloedssferen plaatsvindt, zullen er nieuwe financiŽle afspraken moeten worden gemaakt. Wij adviseren dit duidelijk te maken richting de inschrijvers.
  • aanbesteder hanteert geen opstaptarief of apart rolstoeltarief

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.