Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Datum actie: 10 november 2021
Datum aanbesteding: 17 oktober 2021
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdracht, ingaande 1 augustus 2022, bestaat uit het vervoeren van circa 1.450 leerlingen naar de diverse scholen. De aanbesteding is niet in percelen verdeeld. De looptijd van het contract is 4 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 1 x 2 jaar.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur, NEA kostenontwikkeling en Klanttevredenheid zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten 

De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt 40/60. 60 % kwaliteit is ook de minimum wens van het AIM. De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden bij de onderwerpen Klantcontact en Innovatie niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als het eerder genoemde percentage van 40 %. De prijs dient te worden opgegeven doormiddel van een beladen uurtarief wat niet onderbouwd hoeft te worden. Er wordt een starttarief van € 18,- per rit voor rolstoelmaterieel gehanteerd en een starttarief van € 9,- voor overig materieel.

In hoeverre de pandemie Covid-19 effect zal hebben vanaf augustus 2022 is nu nog onduidelijk. Indien er geen landelijke regelingen worden getroffen zou een redelijke vergoeding van de niet gereden geplande ritten redelijk lijken.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download button bovenaan deze pagina.