Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Alphen-Chaam en Baarle Nassau

Datum actie: 22 maart 2017
Datum aanbesteding: 9 maart 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten:

  • opdrachtgever laat prijs voor 70% meewegen bij gunning,
  • hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer
  • en kiest voor een korte contracttermijn.

Verder beveelt het AIM aan om:

  • meer in te zetten op contractmanagement,
  • bij de tariefstelling meer rekening te houden met rolstoelvervoer en bovenregionale ritten,
  • een minimum- en plafondprijs te hanteren
  • en de NEA kostenontwikkelingsindex direct met ingang van de aanvang van het eerstvolgende kalenderjaar in te laten gaan.

Het inkoopbureau West-Brabant heeft aangegeven de ontwikkeling van het AIM als positief te ervaren en de aanbevelingen ter harte te nemen.