Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Almere

Gemeente Almere

Datum actie: 4 januari 2022
Datum aanbesteding: 18 december 2021
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdracht, ingaande 1 augustus 2022, bestaat uit het vervoeren van circa 300 leerlingen naar diverse scholen. De vervoerder dient twee all-inn jaarbedragen op te geven. Een voor het vervoer binnen Almere en een voor alle ritten buiten Almere. Er zijn minimum en maximumbedragen vastgesteld. De looptijd van het contract is 4 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 1 x 2 jaar. Voor inschrijvers geldt een reservebank overeenkomst verplichting van 1 jaar.

Positieve punten in het bestek

Belangrijk aandachtspunten waar het AIM aan hecht, NEA indexering en TX keur, zijn in het bestek opgenomen. Daarnaast maakt kwaliteit voor 90% onderdeel uit van de gunning. Het aandeel werving en selectie en behoud kwalitatief goed personeel bedraagt hiervan 30% De opdrachtgever erkent het risico van Covid 19 voor de opdrachtnemer en zal, indien de situatie zich voordoet, laten adviseren door de VNG en Rijksoverheid.

Aandachtspunten

De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen. De prijs hoeft niet onderbouwd te worden. Het all-inn tarief moet worden opgegeven op basis van de bijgeleverde leerlingenlijst. Op basis van dit bedrag en het aantal te vervoeren leerlingen per 31-7 -2022 wordt een bedrag per leerling vastgesteld. Het is niet onwaarschijnlijk dat het aantal leerlingen per 31-7 2022 afwijkt t.o.v het aantal op de bijgeleverde leerlingenlijst. Daarnaast dient een all-inn prijs incl. BTW te worden opgegeven. Bij de vaststelling van het tarief per leerling wordt er geen onderscheid gemaakt voor afwijkende vervoerssoorten zoals rolstoelvervoer en solovervoer. Bij een tariefstelling per leerling is een aangepast tarief bij wijziging van het aandeel bijzondere vervoerssoorten wenselijk.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.