Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Alkmaar

Samenwerkingsverband Regio Alkmaar e.o.

Datum actie: 29 november 2021
Datum aanbesteding: 9 december 2021
Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Regio Alkmaar e.o.
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De gemeente Alkmaar en 6 omliggende gemeenten hebben een bestek voor hun leerlingenvervoer opgesteld. De opdracht, ingaande 1 augustus 2022, bestaat uit het vervoeren van circa 955 leerlingen naar diverse scholen. De aanbesteding is in 3 percelen verdeeld. De looptijd van het contract is 4 jaar met een tweezijdige optie tot verlenging van 2 x 1 jaar.

Positieve punten in het bestek

Een belangrijk aandachtspunt waar het AIM aan hecht, NEA indexering, is in het bestek opgenomen. Ook TX wordt gevraagd maar ook een vergelijkbaar certificaat is toegestaan.

Aandachtspunten 

De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt 30/70. 60 % kwaliteit is de minimum wens van het AIM. De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden bij de onderwerpen Implementatie en Kwaliteit voor de gebruiker niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als beoogd. De prijs dient te worden opgegeven doormiddel van een beladen leerlingkilometer tarief wat niet onderbouwd hoeft te worden.

Er wordt een starttarief van € 16- per rit voor rolstoelmaterieel gehanteerd en een starttarief van € 9,- voor overig kleinschalig materieel. Men dient rekening te houden met volumewijzigingen tot een bandbreedte van 20%. Het AIM beveelt aan een staffel op te nemen waar de bandbreedte met 10 % start.

De opdrachtgever erkent de risico’s van Covid 19 en is bereid om hier over passende afspraken te maken indien de situatie zich voordoet.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.