Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Aangepast Vervoer Amsterdam

Datum actie: 11 oktober 2017
Datum aanbesteding: 2 oktober 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

In een vroeg stadium is al met de gemeente gesproken over (de toekomst van) het doelgroepenvervoer. Tevens is ook op 20 augustus 2017, naar aanleiding van een marktconsultatie dat door de gemeente werd gehouden, een brief met aanbevelingen vanuit het AIM uitgestuurd. 

Op 11 oktober 207 heeft het AIM in de laatste en definitieve fase nog enkele aanbevelingen uitgebracht op het definitieve bestek van het leerlingen vervoer. Kort samengevat vind het AIM het positief dat in dit definitieve bestek de gemeente verder gaat in haar eisen ten aanzien van behoud van betrokken personeel dan de OPOV regeling voorschrijft, er een duidelijke opgave is gedaan welke elementen moeten terugkomen in de kostencalculatie van leveranciers. 

Ook is de klachtenregeling zoals het AIM deze wenst keurig opgepakt door de gemeente. Het AIM heeft nog wel aanbevelingen gedaan op het vlak van risicoverdeling, contract looptijd, geschiktheidseisen, onderaannemers, prijsvorming en contractmanagement.