Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Aangepast Vervoer Amsterdam

Datum actie: 20 augustus 2017
Datum aanbesteding: 27 juli 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Het betreft een vooraankondiging waar door de markt op gereageerd kan worden. Vanuit het AIM was in een eerder stadium al met de gemeente gesproken over (de toekomst van) het doelgroepenvervoer. Positief is dat kwaliteit voor 80% meetelt en dat de systematiek van Gunnen op Waarde (GOW) wordt toegepast. De belangrijkste aanbevelingen van het AIM hadden betrekking op de volgende punten: risicoverdeling, prijsvorming en kostenontwikkeling.