Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn

Datum actie: 17 maart 2017
Datum aanbesteding: 17 maart 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten:

  • opdrachtgever laat prijs voor 70% meewegen bij gunning,
  • hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer
  • en vraagt om een frequente update van het SFT bedrijfsoordeel.

Verder beveelt het AIM aan om:

  • meer in te zetten op contractmanagement,
  • rekening te houden met extra instaptijd bij een rolstoeler
  • en een minimum- en plafondprijs te hanteren.