Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Datum actie: 23 februari 2017
Datum aanbesteding: 15 februari 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten:

  • opdrachtgever vereist geen TX keur,
  • laat prijs voor 70% meewegen bij gunning
  • en hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer.
  • Daarnaast beveelt het AIM aan om bij de tariefstelling meer rekening te houden met rolstoelvervoer,
  • t.a.v. de toepassing van de wachtkamerovereenkomst bepaalde overwegingen in acht te nemen,
  • meer in te zetten op contractmanagement
  • en een minimum- en plafondprijs te hanteren.

De aanbestedende brief staat positief tegenover het AIM en de gedane aanbevelingen. Het inkoopbureau West-Brabant heeft aangegeven bij volgende aanbestedingen in een vroeg stadium contact te zullen zoeken met het AIM.