Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer 2022-2023 Gemeente Heeze-Leende

Gemeente Heeze-Leende

Datum actie: 30 september 2021
Datum aanbesteding: 10 september 2021
Opdrachtgever: Gemeente Heeze-Leende
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdracht, ingaande 1 augustus 2022, bestaat uit het uitvoeren van het vervoer van 34 jeugdige leerlingen naar 18 verschillende adressen in de regio. De looptijd van het contract is 5 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 1 x 2 jaar.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en de NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt 60/40. De minimum wens van het AIM is 60 % voor kwaliteit. De gunningsmethode voor de 2 kwaliteitsaspecten (20 % Implementatie en 20 % vervoersplan) zijn absoluut. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als het eerder genoemde percentage van 60 %. Inschrijvers dienen rekening te houden met een reservebank overeenkomst met een looptijd van 2 jaar. De prijs dient te worden opgegeven doormiddel van een onderbouwd beladen uurtarief. Voor taxi’s en minibussen geldt een starttarief van € 10,- en voor rolstoelmaterieel € 18,- per rit. Het maximum beladen uurtarief wat mag worden berekend bedraagt € 44,41.
Het AIM acht dit maximumtarief veel te laag voor een rendabele exploitatie.
In hoeverre de pandemie Covid-19 effect zal hebben vanaf augustus 2022 is nu nog onduidelijk.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de 'download' knop bovenaan deze pagina.

Lees ook deze tweede brief van het AIM n.a.v. een reactie van de gemeente Heeze Leende.