Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingen- en WMO vervoer gemeente Leeuwarden

Datum actie: 18 april 2017
Datum aanbesteding: 31 maart 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • er is sprake van een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer en 
  • een korte looptijd van de contracten in relatie tot de gestelde duurzaamheidsvereisten.
Verder deed AIM nog enkele aanbevelingen op de volgende punten: 
  • optiejaren, 
  • wachtkamerovereenkomst en de 
  • NEA kostenontwikkelingsindex.
De volgende aspecten vielen in positieve zin op: 
  • de beoordelingen van de biedingen vindt plaats op ‘gunnen op waarde’, 
  • TX keur is een vereiste waaraan consequenties zijn verbonden als een vervoerder dat gedurende het contract verliest. 
  • er is aandacht voor de gevolgen als het vervoersvolume afneemt, 
  • is de aanbestedende dienst alert op zgn. ’kan’ bepalingen van biedingen en 
  • moeten inschrijvers een onderbouwing van de geboden prijs aanleveren. 

De datum van sluiting voor het stellen van vragen is 21 april 2017.