Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingen- en werknemersvervoer gemeente Breda

Gemeente Breda

Datum actie: 24 november 2022
Datum aanbesteding: 13 november 2022
Opdrachtgever: Gemeente Breda
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De gemeente Breda organiseert een aanbesteding voor het Leerlingen en werknemersvervoer. Het betreft hier Gym en Zwemvervoer (Perceel 1), Leerlingenvervoer (Perceel 2,3 en 4) en Werknemersvervoer(Perceel 5) Het betreft hier zowel de uitvoering als de regie van het vervoer. De opdracht heeft een looptijd van 5 vaste jaren met een eenzijdige optie tot verlenging met 3 x 1 jaar. Er dient een tarief per beladen uur te worden geoffreerd. Er geldt een wachtkamer overeenkomst van 2 jaar.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur, CAO verklaring en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. Tevens wordt er voor Perceel 2 t/m 5 een hoger starttarief toegepast voor rolstoelvervoer. Indien gebruik wordt gemaakt van onderaannemers dienen deze minimaal 90 % van het aangeboden tarief te ontvangen. Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% onderdeel dient uit te maken van de gunning. De opdrachtgever meent dat kwaliteit voor 70 % onderdeel uitmaakt van de gunning. Dit is echter bij GOW vooraf moeilijk te bepalen omdat de inschrijftarieven nog onbekend zijn.

Aandachtspunten

De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen een 10 en een 0. Indien er echter een waardering lager dan 6 wordt gegeven leidt dit tot uitsluiting. De wedstrijd zal in werkelijkheid worden gespeeld tussen een 8 en een 6, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren. De aanbieding dient niet onderbouwd te worden.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.