Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingen- en personenvervoer gemeenten Voorschoten en Wassenaar

Werkorganisatie Duivenvoorde

Datum actie: 6 april 2021
Datum aanbesteding: 25 maart 2021
Opdrachtgever: Werkorganisatie Duivenvoorde
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het betreft hier de totale uitvoering van het vervoer van ca. 100 leerlingen. De looptijd van het contract is 2 jaar met de optie tot verlenging van 4 x 1 jaar. De opdracht bestaat uit 1 perceel.

Aandachtspunten

Als gunningsmethode wordt de EMVI/BPKV GOW gehanteerd. Het AIM gaat er in zijn aanbevelingen altijd van uit dat de prijs maximaal 40 % van de gunning dient uit te maken. De prijs/kwaliteit verhouding is hier nog niet vast te stellen omdat de prijs nog niet bekend is. De inschrijver kan een maximale fictieve kwaliteitswaarde behalen van € 330.000,- per criteria. Deze criteria zijn Plan van aanpak Uitvoering, Chauffeursplan en Communicatie. Hierbij wordt echter de absolute methode gehanteerd. Bij deze methode is men geneigd matig te oordelen waarbij de hoogste of laagste waarde zelden wordt gegeven. De verschillen in kwaliteit worden hierdoor marginaal. Wij vragen ons echter bovendien af of deze fictieve kwaliteitswaardes niet veel te hoog zijn vastgesteld. Op basis van de geraamde 100 leerlingen is dit een totaal bedrag van € 9.900,- per leerling. Dit is bijna € 50,- per leerling per dag.

 Het TX keurmerk ( dat in 95 % van de bestekken wordt gevraagd), wordt hier niet als eis gesteld. Wel dient de inschrijver te verklaren dat hij de CAO naleeft, een voldoende oordeel van het Sociaal Fonds Mobiliteit wordt echter niet gevraagd. De toe te passen indexering is onduidelijk. De NEA index kan hier volgens de leidraad worden toegepast maar niet eerder als per 1-1-2023. Per die datum mag dan niet de berekende index over 2023 worden gehanteerd, maar deze van 2022. In de raamovereenkomst staat echter de CPI als index vermeld.

De vervoerder dient een tarief per beladen kilometer op te geven zonder dat een gefundeerde onderbouwing gevraagd wordt. Voor rolstoelgebruikers is er geen extra toeslag. Voor begeleiding mag de opdrachtnemer een tarief van € 22,- per beladen uur berekenen. Daar de beladen tijd in de praktijk circa 60 % van de totale tijd bedraagt betekent dit een vergoeding van ruim € 13,- per werkelijk inzetuur. Dit bedrag is veel te laag t.o.v. de werkelijke loonkosten.

In hoeverre de pandemie Covid-19 effect zal hebben vanaf september 2021 is nu nog onduidelijk. Indien er geen landelijke regelingen worden getroffen zou een vergoeding van de niet gereden geplande ritten redelijk lijken.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de 'download' button bovenaan deze pagina.