Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingen- en Jeugdwetvervoer Nieuwegein-Montfoort

Gemeenten Montfoort, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik

Datum actie: 14 februari 2019
Datum aanbesteding: 18 februari 2019
Opdrachtgever: Gemeenten Montfoort, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van het leerlingenvervoer en het Jeugdwetvervoer van de gemeenten Montfoort, Nieuwegein, Lopik en IJsselstein. De uitvoering van het leerlingenvervoer vindt plaats op basis van de geldende verordeningen en beleidsregels leerlingenvervoer; evenals op grond van het ter zake bepaalde in de wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO

Positieve punten 

Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat aanbesteder voorwaarden stelt bij mogelijke inzet van onderaannemers. Zo dienen inschrijvers bij het inzetten van onderaannemers exact op te geven welke gedeelte van het vervoer in onderaanneming zal worden uitgevoerd. 

Ook stelt aanbesteder de eis dat onderaannemers tenminste 90% van de door de hoofdaannemer aangeboden prijs dienen te krijgen. Op deze manier kan er zicht op gehouden worden dat het vervoer mogelijk  niet tegen een te laag tarief wordt uitgevoerd

Aanbevelingen 

Wij hebben  aanbevelingen uitgebracht op o.a. onderstaande thema's.  U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden. 

  • Korte vaste looptijd van het contract 
  • Het uitvragen van klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) 
  • Het uitvragen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)