Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Laborijn Vervoer en gerelateerde dienstverlening

Laborijn

Datum actie: 9 augustus 2022
Datum aanbesteding: 31 juli 2022
Opdrachtgever: Laborijn
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en Wsw voor de gemeenten Doetinchem, Aalten en de Wsw voor de gemeente Montferland. Laborijn voert de Wsw ook nog uit voor de gemeente Oude IJsseltreek en Bronckhorst middels een dienstverleningsovereenkomst. Vanaf 2022 voert Laborijn ook de Wet inburgering uit voor Aalten en Doetinchem.

Loborijn wenst 1 opdrachtnemer te contracteren voor dit vervoer. Die verantwoordelijk is voor de regie (vervoerplan, ritregistratie, klachtenafhandeling en informatieverschaffing naar Laborijn) en uitvoering van het vervoer.


Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, NEA kostenontwikkeling Cao bedrijfsoordeel zijn in het bestek opgenomen.
Starttarief per rit van 11,50 euro van toepassing.


Aandachtspunten

Taxi TX-Keur is helaas niet verplicht.
Implementatietermijn in dit bestek slechts 4 maanden i.p.v. 6 maanden zoals het AIM aanbeveelt.
Tijdig informeren gebruik optiejaren 3 maand i.p.v. 12 maanden zoals het AIM aanbeveelt.
Helaas geen apart beladen uur tarief voor rolstoelvervoer.