Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Jeugdvervoer Borne ( heraanbesteding)

Gemeente Borne

Datum actie: 15 maart 2019
Datum aanbesteding: 05 maart 2019
Opdrachtgever: Gemeente Borne
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Beschrijving Gemeente
De gemeente Borne is een compacte gemeente met rond de 23.000 inwoners. De gemeente kent zowel een vergrijzing als een vergroening. De gemeente ligt centraal in de regio Twente met een goede bereikbaarheid via spoor en snelwegen (A1 en A35). De gemeente Borne bestaat uit de drie dorpen Borne, Zenderen en Hertme. De inwoners van de gemeente Borne hebben veelal vervoersbehoeften buiten de gemeente Borne. De meeste vervoersbewegingen zijn zichtbaar naar Hengelo, Almelo en Enschede.

Scope en doel van de aanbesteding

Deze aanbesteding richt zich op het leerlingen- en jeugdwetvervoer voor de inwoners van de gemeente Borne. De inwoners kunnen niet met eigen oplossingen, openbaar vervoer, vrijwilligersinitiatieven of vervoer vanuit een zorgaanbieder op de school, stage of jeugdhulpinstelling komen. Het betreffen inwoners die vallen onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de Gemeente in het kader van de Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet op de experticecentra en Jeugdwet.

Aanbevelingen

Het AIM heeft ook aanbevelingen gedaan op o.a de volgende punten: 

  • Eerder koos aanbesteder voor een zwaardere weging van de kwalitatieve criteria (60%). In dit aanbestedingstraject wegen die slechts 40% mee. Het AIM adviseert om kwaliteit in voldoende mate mee te laten wegen bij de gunning van de opdracht. 
  • Ook wordt er géén SFT oordeel geëist.  Deze verklaring is belangrijk om een gelijk speelveld te realiseren in de branche en te voorkomen dat vervoerders op arbeidsvoorwaarden gaan concurreren.
  • Eerder koos aanbesteder voor een contract looptijd van 2 jaar. Nu naar 4 jaar. Hoewel dit een stap in de goede richting is beveelt het  AIM een looptijd van 5 jaar te hanteren zodat vervoerders voldoende tijd hebben om investeringen terug te verdienen. 
  • Aanbesteder hanteert een zeer korte implementatieperiode van slechts 1 maand. 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'