Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Jeugd en LLV Lansingerland (incl.voortraject)

De gemeente Lansingerland

Datum actie: 05 februari 2020
Datum aanbesteding: 29 januari 2020
Opdrachtgever: De gemeente Lansingerland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond


De gemeente Lansingerland heeft voor ca 170 leerlingen en 28 jeugdigen behoefte aan een Opdrachtnemer die vanaf 1 augustus 2020 het Routevervoer Jeugd voor de gemeente uitvoert. Wij hebben voorafgaand aan deze aanbesteding een  prettig gesprek gevoerd over onze belangrijke thema's en hebben ook het concept bestek van deze aanbesteding mogen beoordelen. 

Opvallende positieve zaken

De gemeente heeft het AIM in het voortraject van deze aanbesteding om feedback gevraagd op het concept bestek. Wij hebben dit als zeer positief ervaren. Hierdoor konden wij onze beleidsthema’s uitvoerig onder de aandacht brengen en werd de gemeente in de gelegenheid gesteld een weloverwogen keuze te maken. Het uiteindelijke doel hierbij was het realiseren van een kwalitatief beter product. Bij het analyseren van het definitieve bestek, kunnen wij tot ons genoegen constateren dat een aantal door ons voorgestelde wijzigingen ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Wij vinden het positief om te lezen dat aanbesteder:

  • weloverwogen kiest voor het aanbesteden van 1 perceel in plaats van 2 kleine percelen
  • een langere contracttermijn aanbiedt van 4 initiŽle jaren met de mogelijkheid van 4 optiejaren (2x24 maanden).
  • volledig heeft gekozen voor de TX-keur verplichting, in plaats van een keuze tussen TX-keur en ISO 9001.
  • personeelstevredenheid mee laat wegen bij de kwalitatieve gunningscriteria
  • de implementatieperiode hebt uitgebreid naar bijna 6 maanden
  • de omvang van de referenties heeft aangepast naar circa 60% 
  • een nieuw systeem beschrijft met betrekking tot het (laten) bepalen van een realistische prijs en het uitsluiten van irreŽle biedingen
  • aan onderaannemers dezelfde eisen stelt als de hoofdaannemer en dat aanbesteder tevens tijdens het zogenaamde verificatiegesprek (als onderdeel van de eisen), de prijsafspraken met de onderaannemers wil bespreken. Wij gaan er hierbij van uit, dat als sprake is van irrealistische prijzen, dit leidt tot uitsluiting van verdere deelname

Aandachtspunten 

Naast de positieve punten brengen wij nog wel de punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. Deze blijven nog onverminderd van kracht.
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten in de Nota’s van Inlichtingen aan de orde te stellen (onder andere het niet kiezen voor de NEA-indexatie en de zeer lange wachtkamertermijn) 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.