Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Harmonisatie Doelgroepenvervoer Den Haag

Gemeente Den Haag

Datum actie: 23 augustus 2021
Datum aanbesteding: 5 augustus 2021
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

De gemeente Den Haag organiseert de aanbesteding voor het doelgroepenvervoer in haar gemeente. Het betreft een harmonisatie van al het doelgroepenvervoer: WMO, routegebonden WMO, Leerlingenvervoer, Jeugdvervoer en Werknemersvervoer Den Haag werkt. De harmonisatie moet zorgen voor efficiŽnter en slimmer vervoer met meer gebruiksgemak voor de klant. De opdracht bestaat uit 1 perceel en heeft een looptijd van 6 vaste jaren met eenmaal een optie tot verlenging met 2 jaren.

Positieve punten

De looptijd van het contract is lang, waardoor met name de investeringen die gemoeid zijn met een grotendeels ZE wagenpark, over een langere periode verdiend kunnen worden. Er wordt in de gunningscriteria relatief veel aandacht besteed aan de klantgericht. De inschrijvers worden uitgenodigd uitleg te geven hoe zij de communicatie met de klant wil uitvoeren, hoe de klachtenregeling wordt vormgegeven en hoe de klanttevredenheidsonderzoeken worden ingericht. Punt van aandacht is echter wel, het gunningsmodel, dat teveel op prijs gericht is. Zie verder onder aandachtspunten.
De aanbestedende dienst gaat uitvoerig in op wijzigingen in vervoersvolumes bij het vraagafhankelijk vervoer. Met een realistische staffel wordt SMART weergegeven welke compensatie de vervoerder ontvangt bij welke wijziging. Punt van aandacht is wel om ook aandacht te besteden aan het routegebonden vervoer. Ook daar kan sprake zijn van mutaties.

Aandachtspunten

Het betreft een zogenaamde BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), aanbesteding.
In het gunningsmodel wordt gekozen voor een Prijs/Kwaliteit verhouding van 50%/50%. Het AIM adviseert een verdeling van maximaal 40% voor de Prijs en minimaal 60% voor de kwaliteit. De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. De wedstrijd zal worden gespeeld tussen een voldoende (60%) en goed (80%), waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssytematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren. Wij beseffen dat dit en majeure wijziging zal zijn voor het bestek, maar we zien, gelet op de lange periode die nog rest tot gunning en uitvoeren, hiertoe absoluut mogelijkheden.

Opvallend zijn het grote aantal certificaten dat wordt uitgevraagd. Men vraagt: ISO 9001, ISO 140021, ISO 27001 en TX-keur. TX-keur is het meest vergaande certificaat in de taxibranche. Bij het hanteren van de TX verplichting, hoeft men geen eisen meer te stellen aan het naleven van de Cao en het eerbiedigen van de daaraan gelinkte OPOV regeling. Dit zit allemaal in TX-keur. Ook de rol van het Sociaal Fonds Mobiliteit wordt in TX-keur uitvoerig beschreven (onder andere voldoende oordeel naleving Cao) alsmede verplichtingen omtrent opleidingen en materieel. Bedrijven met TX-keur zijn verplicht zich periodiek te laten auditen door een onafhankelijke organisatie. Het AIM is van mening, dat door TX-keur, de andere ISO certificaten kunnen vervallen.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de knop 'Download'  bovenaan deze pagina.