Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

HaltetaxiRRReis Gelderland

Provincie Gelderland

Datum actie: 27 september 2021
Datum aanbesteding: 8 september 2021
Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

De provincie Gelderland heeft besloten het huidige OV vangnet, te vervangen door een halte-taxi concept. Dit houdt in, dat er een vraagafhankelijk vervoerssysteem wordt uitgevraagd, waarbij reizigers die woonachtig zijn in kernen zonder regulier OV, toch nog vervoerd kunnen worden. Het concept is gericht op het voor- en natransport van het reguliere OV.


Positieve punten

De prijs/kwaliteit verhouding is 40/60%, waarbij in de kwaliteitscriteria veel aandacht is voor de reiziger. Wel wordt gebruik gemaakt van de absolute beoordelingsmethode en is de beoordelingsrichtlijn te mager.
Zowel TX-keur als NEA indexatie zijn goed verankerd in het bestek, waarbij er wel kritiek is over het feit, dat er niet direct het eerste jaar wordt geÔndexeerd.
Positief is de financiŽle compensatie voor de nummers 2,3 en 4. Wellicht is dit een begin in de markt en zeer goed, omdat er jaarlijks veel kosten worden gemaakt voor het opstellen van offertes.
Ook de significante bedragen die beschikbaar worden gesteld voor ontwikkelingen, marketing en verbeteringen vallen in positieve zin op en zullen prikkelend werken voor de winnende vervoerder.


Aandachtspunten

Het betreft een zogenaamde BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), aanbesteding.
In het gunningsmodel wordt gekozen voor een Prijs/Kwaliteit verhouding van 40%/60%. Het AIM adviseert een verdeling van maximaal 40% voor de Prijs en minimaal 60% voor de kwaliteit. De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje 'download' bovenaan deze pagina.