Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Groepstaxi en Gymvervoer Den Bosch

Gemeente 's-Hertogenbosch

Datum actie: 11 januari 2022
Datum aanbesteding: 16 december 2021
Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De opdracht is opgedeeld in 2 percelen (perceel 1 voor 6 doelgroepen) ingaande 1 augustus 2022, en (1 augustus 2023 voor ritten binnen de gemeente) en perceel 2 (gymvervoer) ingaande 1 augustus 2022 . Het vaste contract loopt tot 31 juli 2028 met de mogelijkheid van 3 optiejaren. Voor perceel 1 wordt voor vervoer binnen de gemeente een vast tarief (Tarief A) van € 6,10 per leerling per rit aangeboden. Voor individueel- en rolstoelvervoer gelden toeslagen.
Voor de overige ritten (Tarief B) zijn minimum (€ 41,50) en maximumbedragen ( € 43,50) per beladen uur vastgesteld ( Bij rolstoelvervoer geldt een toeslag van 10 % per rit) zonder een extra bijtelling per leerling. Voor perceel 2 (Een tarief per route) vindt gunning voor 100 % op prijs plaats. Voor inschrijvers geldt een reservebank overeenkomst verplichting van 1 jaar.

Positieve punten in het bestek

Belangrijk aandachtspunten waar het AIM aan hecht, NEA indexering, CAO naleving en TX keur, zijn in het bestek opgenomen. Daarnaast maakt bij perceel 1 kwaliteit voor 80% onderdeel uit van de gunning. Het aandeel werving en selectie en behoud kwalitatief goed personeel bedraagt hiervan 17,5% De opdrachtgever erkent het risico van Covid 19 voor de opdrachtnemer en zal, indien de situatie zich voordoet, laten adviseren door de VNG en Rijksoverheid.

Aandachtspunten

Een oordeel over het tariefniveau is, zonder uitwerking van de routes, vaak niet mogelijk. Op basis van een aantal standaard aannames heeft het AIM toch getracht een berekening op te stellen. Uit deze berekening blijkt dat het maximum aangeboden tarief B volstrekt onvoldoende lijkt voor een rendabele exploitatie.

De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen. De prijs hoeft niet onderbouwd te worden.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.