Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Gemeente Purmerend WMO/AOV vervoer

Gemeente Purmerend

Datum actie: 19 december 2018
Datum aanbesteding: 04 december 2018
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De aanleiding voor deze aanbesteding is dat in de regio Waterland de huidige contracten voor het AOV per 1 juni 2019 eindigen. Het betreffen contracten van verschillende gemeenten in de regio Waterland. Deze gemeenten hebben besloten het AOV per 1 juni 2019 gezamenlijk aan te besteden. Het gaat om de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend en Waterland. Hierna gezamenlijk ‘de gemeente’ genoemd. De gemeente Purmerend co÷rdineert de aanbesteding. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) wil de gemeente het collectief vervoer onder de naam AOV aanbesteden. Het betreft hier vervoer voor sociale doeleinden voor personen met een beperking die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en die door de gemeente zijn ge´ndiceerd voor het AOV. 

Positieve punten aanbesteding 

Het AIM is in een voorstadium van deze aanbesteding betrokken geweest. Bestek ademt op verschillende thema's  AIM wensen .  Zo kiest aanbesteder  voor de methodiek van gunnen op waarde bij het beoordelen van de aanbiedingen. Het voordeel van GOW is dat het een absolute methode is. De aanbestedende dienst bepaalt welke kwaliteitsaspecten van belang zijn en kent hier vervolgens een waarde aan toe, fictief en uitgedrukt in een bedrag in euro. Een aanbieder die hoog scoort krijgt een grotere fictieve waarde toegekend dan een aanbieder die lager scoort. Vervolgens wordt de fictieve waarde als korting toegepast op de prijs van de aanbieder. Zo kan een aanbieder die mogelijk niet de laagste prijs aanbiedt, maar wel maximaal scoort op kwaliteit, toch de opdracht gegund krijgen. Het is wel van belang dat de aanbestedende dienst de te behalen fictieve waarde niet te laag vaststelt. Immers, als de te bepalen korting ten opzichte van de prijs maar weinig effect heeft, is de aanbieder met een lage bieding nog steeds in het voordeel. Bovendien kan de aanbestedende dienst stellen dat de toegepaste fictieve korting, bij eventueel niet nakomen als malus opgelegd zal worden.

Aanbevelingen

  • een korte implementatieperiode van slechts 3 maanden 
  • geen apart tarief voor rolstoelgebruik uitgevraagd

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'