Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Gemeente Borne taxi voor iedereen ( WMO +LLV)

Gemeente Borne

Datum actie: 17 december 2018
Datum aanbesteding: 30 november 2018
Opdrachtgever: Gemeente Borne
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Deze aanbesteding richt zich op het vervoer voor de inwoners van de gemeente Borne, die niet in staat zijn om zelf in een oplossing te voorzien en afhankelijk zijn van vaste structuur in het vervoer. Het betreffen inwoners die vallen onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de Gemeente in het kader van de Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet op de expertisecentra, Jeugdwet en Wmo2015. Omdat “Taxi voor iedereen” een algemene voorziening is volgens de Wmo2015 waarvoor geen onderzoek naar de persoonskenmerken plaats vindt bij de reiziger kan iedereen gebruik maken van “Taxi voor iedereen”. Voor inwoners die voor bijna alle vervoersbehoeften afhankelijk zijn van “Taxi voor iedereen” en op grond van de persoonskenmerken niet zelf in een oplossing kunnen voorzien kunnen in aanmerking komen voor een kortingsregeling. Voor jeugdigen met een indicatie voor de Jeugdwet of het leerlingenvervoer is jeugdvervoer ontwikkeld. Zowel de kortingsregeling als het Jeugdvervoer worden alleen verstrekt aan inwoners van de gemeente Borne.

Positieve punten aanbesteding 

En van de doelstellingen in deze aanbesteding is om met twee vervoerders een overeenkomst van opdracht aan te gaan. Dit soort initiatieven juicht het AIM toe omdat dit de gebruikers van het vervoer meer keuzevrijheid geeft. Ook stimuleert het de samenwerking en concurrentie om de gunst van de klant  in plaats van om de laagste prijs aan te bieden. Iets wat in afgelopen jaren tot veel problemen in deze branche heeft gezorgd.

Aanbevelingen

Het AIM heeft ook aanbevelingen gedaan op o.a de volgende punten: 

  • een korte  looptijd van slechts 2 jaar 
  • een korte implementatietijd van 4 maanden 
  • voor het vraagafhankelijke vervoer is er geen opstaptarief uitgevraagd
  • onvoldoende aandacht voor contractmanagement 
  • geen SFT bedrijfsoordeeel  'voldoende' uitgevraagd. 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'