Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Zeeuws Vlaanderen (definitief bestek)

Datum actie: 5 februari 2018
Datum aanbesteding: 26 januari 2018
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen

Het AIM is in mei 2017 betrokken geweest bij de voorbereidingen van deze aanbesteding en heeft in dat kader ook geadviseerd om te gunnen op waarde en het onderdeel kwaliteit - met name het personeelsbeleid- zwaarder mee te laten wegen in de gunning van de opdracht. Ook is het standpunt van AIM ten aanzien van de regiecentrale kenbaar gemaakt. 

Positieve punten die zijn meegenomen in dit definitieve bestek

  •  Het AIM waardeert de aanpassing van de prijs-kwaliteitsverhouding. Het zwaartepunt van de gunning lag in het eerste bestek op prijs (telde voor 85% mee in de gunning). In dit bestek weegt de factor prijs 40 % mee voor gunning. 
  • Bij de beoordeling van het gunningscriterium kwaliteit weegt het onderdeel arbeidsvoorwaarden en inzet van vaste chauffeurs – met 30 %- relatief zwaar mee voor gunning. 
  • Het AIM vindt het ook positief dat er voor een lange contractduur ( 5 jaar + 2 x 2 jaar verlening) is gekozen in deze aanbesteding. 

Aanbevelingen 

Het AIM heeft bij het beoordelen van dit definitieve bestek nog wel aanbevelingen gedaan op het vlak van oa : 

  • Gebruikersparticipatie 
  • Gunnen op waarde en Best Value Procurement
  • Prijsvorming en gehanteerde uitvraag van tarief per uur
  • Onnodig clusteren 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'