Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Zeeuws Vlaanderen

Datum actie: 1 juni 2017
Datum aanbesteding: 18 mei 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld. Positief in het bestek is de toepassing van ‘gunnen op waarde’, het toepassen van een malus indien een vervoerder TX-keur verliest en een lange looptijd van het contract. 

De belangrijkste aanbevelingen van het AIM hadden betrekking op de volgende punten:

  • beperkte weging van kwaliteit, 
  • rol en positie van het MKB, van onderaannemers en 
  • de prijsvorming. 

Omdat het vervoer betreft dat onder aansturing van een publieke regiecentrale valt, heeft het AIM haar opvatting over het splitsen van planning en vervoer ook aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. 

Het AIM heeft inmiddels contact gehad met de opdrachtgever. Deze heeft aangegeven het AIM als positief te ervaren. De opmerkingen over het hanteren van een plafondprijs en periode voor gebruik winterbanden nemen ze meteen mee.