Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Zaanstad (OVER-gemeenten)

Gemeente Zaanstad

Datum actie: 25 januari 2022
Datum aanbesteding: 16 januari 2022
Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan hebben hun doelgroepenvervoer( AOV en CVV 2021 77.000 ritten) (LLV 600 leerlingen) opnieuw aanbesteed voor een periode van 4 jaar met 1 x 2 eenzijdige optiejaren.
Voor het AOV/CVV vervoer dient een prijs per beladen kilometer te worden geoffreerd met een starttarief van 3 kilometer. Voor rolstoelvervoer geldt een toeslag van 15 %
Voor het leerlingenvervoer dient ook een tarief per beladen voertuigkilometer te worden geoffreerd waarbij een starttarief van € 16,- voor een rolstoelrit en € 9,- voor Taxi- en Taxibusrit wordt vergoed. Voor inschrijvers geldt een reservebank overeenkomst verplichting van 1 jaar.

Positieve punten in het bestek

Belangrijk aandachtspunten waar het AIM aan hecht, NEA indexering, CAO naleving en TX keur, zijn in het bestek opgenomen. Daarnaast maakt kwaliteit voor 70% onderdeel uit van de gunning. De beoordeling van de kwaliteit is absoluut. Hierdoor kunnen verschillende inschrijvers dezelfde beoordeling krijgen. Onze ervaring leert dat zelden de hoogste of laagste beoordeling wordt gegeven. Dat betekent bij dit bestek dat de strijd zich afspeelt tussen de 40% en 70 %. Hierdoor geeft de prijs een grotere doorslag dan beoogd. De opdrachtgever erkent het risico van Covid 19 voor de opdrachtnemer en zal, indien de situatie zich voordoet, laten adviseren door de VNG en Rijksoverheid. Bij het AOV vervoer compenseert de opdrachtgever tot 70% indien het aantal te declareren beladen kilometers achterblijft t.a.v. het voorgaande referentiejaar. Het AIM adviseert om hier een staffel in te voeren met kleinere stappen.
Bij de duurzaamheidseisen voor de voertuigen wordt een uitzondering gemaakt voor rolstoel-gebonden vervoer, hetgeen getuigt van kennis van de markt.

Aandachtspunten

In tegenstelling tot het AOV vervoer, wordt er bij het leerlingenvervoer geen compensatie aangeboden bij volumewijzigingen.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.