Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Voorne-Putten definitief bestek

Datum actie: 09 april 2018
Datum aanbesteding: 29 maart 2018
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne op Voorne-Putten en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Het AIM  is in een vroeg stadium betrokken bij deze aanbesteding en heeft naar aanleiding van het marktconsultatiedocument en het concept bestek een set van aanbevelingen gedaan. Tevens heeft het AIM ook een advies uitgebracht op de door opdrachtgever voorgenomen tarief uitvraag in de marktconsulatie.  Nu het definitieve bestek op de markt is gekomen heeft het AIM ook deze beoordeeld.  Wij zijn verheugd te lezen dat meerdere van onze aanbevelingen door aanbestedende dienst zijn overwogen.

Positieve punten

  • De intentie om samen te werken om in de toekomst het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer waar mogelijk met elkaar te integreren.
  • De keuze voor de afrekensystematiek met de vervoerder op basis reizigerskilometers zoals aangegeven en beargumenteerd door het AIM.
  • De keuze voor een contractduur van 5 jaar met mogelijkheid tot verlening met 5 jaar.
  • Gedifferentieerde openingstijden van het vervoersysteem voor de diverse doelgroepen.

Aanbevelingen

Het AIM heeft nog wel aanbevelingen gedaan op het vlak van;

  • risicoverdeling bij wijzigende volumes
  • het AIM had ook nog graag gezien dat er aanvullend aan de uitvraag van een tarief op basis reizigerskilometers een opstaptarief werd gehanteerd om meerdere doelgroepen nog beter te kunnen combineren. Ook is het AIM een voorstander van een apart tarief voor rolstoelgebruikers omdat rolstoelgebruikers een langere in en uitstaptijd nodig hebben. Bij grote wijzigingen van deze doelgroep is het hierdoor minder noodzakelijk om nieuwe contractonderhandelingen te moeten uitvoeren.

De uitgebreide brief kunt u vinden onder het kopje 'download'