Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer ViaVé

Gemeente Elburg

Datum actie: 30 maart 2022
Datum aanbesteding: 20 maart 2022
Opdrachtgever: Gemeente Elburg
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

7 gemeenten op de Noord-Veluwe besteden hun doelgroepenvervoer opnieuw aan. De opdracht is opgedeeld in 3 percelen, Perceel 1 voor het vraagafhankelijk vervoer, Perceel 2 voor het route gebonden vervoer (onderverdeeld in 4 subpercelen) en perceel 3 voor het grootschalig vervoer. De contracten gaan in per 1 januari 2023. Het vaste contract loopt 4 jaar met de mogelijkheid van 3 optiejaren. Voor perceel 1 wordt een tarief per beladen kilometer gevraagd . Er geldt een starttarief van 6 kilometer en voor speciaal vervoer (w.o. rolstoelvervoer) gelden 9 verschillende toeslagen.

Voor perceel 2 dient een tarief per beladen uur te worden geoffreerd met een starttarief van € 11,- voor taxi en minibus en € 19,- voor rolstoelmaterieel. Perceel 3 wordt in de beoordeling niet meegenomen omdat het AIM uitsluitend kleinschalig vervoer beoordeeld. Voor inschrijvers geldt een reservebank overeenkomst van 1 jaar.

Positieve punten in het bestek

Belangrijk aandachtspunten waar het AIM aan hecht, NEA indexering en TX keur, zijn in het bestek opgenomen. Daarnaast kunnen bonussen worden behaald op basis van KTO’s en de inzet van Zero emissie rolstoelmaterieel.

Ook de eerder genoemde starttarieven en toeslagen voor speciaal vervoer waardeert het AIM. Tevens viel ons in positieve zin op dat er een compensatieregeling wordt aangeboden bij calamiteiten.

Aandachtspunten

Kwaliteit telt slecht voor 40 % mee terwijl het AIM 60% als minimum hanteert.
De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen. De prijs hoeft niet onderbouwd te worden.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.