Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Servicepunt71

Datum actie: 28 maart 2017
Datum aanbesteding: 4 april 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Betreft een aanbesteding van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en DZB Leiden. Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld. In het algemeen viel op dat veel van de aanbevelingen die het AIM hanteert in dit bestek terugkwamen (bijv. lange looptijd contract, toepassen NEA index, TX keur, kwaliteit van het vervoer en klant centraal). 

Bij navraag bleek dat de aanbestedende dienst nadrukkelijk gebruik heeft gemaakt door het Modelbestek Zorgvervoer dat door de branche i.s.m. vertegenwoordigers van overheden en gebruikersorganisaties heeft opgesteld. 

Wel beveelt het AIM de NEA kostenontwikkelingsindex direct met ingang van de aanvang van het eerstvolgende kalenderjaar toe te passen. En meer in te zetten op een inzichtelijk contractmanagement, een plafondprijs te hanteren en t.a.v. de toepassing van de wachtkamerovereenkomst bepaalde overwegingen in acht te nemen. Ook is de termijn tussen gunning en aanvang van het vervoer erg kort.

De datum van sluiting voor het stellen van vragen is 28 april 2017.