Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Noord Oost Friesland

Datum actie: 2 augustus 2017
Datum aanbesteding: 20 juli 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Netwerk Noordoost

Betreft een bestek dat eerder al was gepubliceerd, maar vervolgens opnieuw op de markt is gebracht. Het AIM heeft deze aanbesteding doorgenomen. Positief is dat de aanbestedende dienst kiest voor een lange looptijd van de contracten, het eerder uitgebrachte advies van het AIM rondom het CAO bedrijfsoordeel heeft overgenomen, SROI niet ten koste van betrokken personeel inzet en kiest voor een ruimere OPOV regeling dan de CAO voorschrijft. De belangrijkste aanbevelingen van het AIM hadden betrekking op de volgende punten: risicoverdeling, doorlooptermijn en prijsvorming (onderbouwing).