Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer NO Friesland

Datum actie: 23 januari 2017
Datum aanbesteding: 11 januari 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • er worden grote risico’s bij de vervoerders neergelegd (zo kunnen bestelde ritten tot kort van tevoren kosteloos geannuleerd worden, 
  • er is sprake van een korte contractduur 
  • en het behoud van werknemers en de kwaliteit en betrokkenheid van gebruikers zou een grotere rol kunnen spelen. 
De gemeente heeft gereageerd op de aanbevelingen van het AIM. En van de belangrijkste punten is dat het kosteloos kunnen annuleren van bestelde ritten wordt aangepast tot een beperkter percentage. Daarnaast houdt de gemeente nadrukkelijk de kwaliteit van het vervoer voor ogen, ook na de gunning van het contract en heeft zij enkele extra voorwaarden opgenomen om behoud van betrokken werknemers aanvullend te regelen.