Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Rogplus

Datum actie: 24 januari 2023
Datum aanbesteding: 15 januari 2023
Opdrachtgever: Rogplus
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Het Openbaar lichaam Rogplus organiseert namens de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een aanbesteding voor het doelgroepenvervoer. Het betreft hier vraagafhankelijk vervoer. Perceel 1, het vervoersloket, heeft betrekking op de regie van dit vervoer. Indien het contract van het routevervoer (op zijn vroegst 1-8-2025) afloopt is het mogelijk dat ook dit vervoer in perceel 1 wordt ondergebracht.

Bij perceel 2, de vervoercapaciteit, gaat het uitsluitend om de uitvoering van het vervoer. Dit perceel bestaat uit 5 basispunten. Een inschrijver kan maximaal 3 basispunten gegund krijgen. Het is niet mogelijk om Perceel 1 alsmede delen van perceel 2 gegund te krijgen. De opdracht heeft een looptijd van 5 jaar met een eenzijdige optie tot verlenging met 2 x 2 jaar. Er dient een tarief per uur te worden opgegeven met een ondergrens van € 32,- en een bovengrens van € 38,-. Voor rolstoelvervoer geldt een toeslag van 20 %. Daarnaast ontvangt de inschrijver € 0,23 per gereden kilometer.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en NEA kostenontwikkeling (voor perceel 2) zijn in het bestek opgenomen. Tevens dient aan eventuele onderaannemers een tarief te worden betaald wat in verhouding staat met de geleverde prestatie overeenkomstig AMVB reŽle prijs WMO.

Aandachtspunten

Het betreft voor Perceel 1 een zogenaamde BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding) GOW aanbesteding. Er kan op basis van kwaliteit een maximale fictieve korting van € 1.000.000, - worden behaald op basis van 5 jaar.
Omdat de inschrijfprijs onbekend is kan niet worden bepaald wat de verhouding Prijs/Kwaliteit in dit bestek is.

Het AIM adviseert een minimale verhouding van 40/60. De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 1 en 10 De praktijk leert dat de twee uitersten zelden worden toegekend. Bovendien leidt een 1 tot uitsluiting. De wedstrijd zal in werkelijkheid worden gespeeld tussen 7en 4, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek.

Bij perceel 2 is de prijs doorslaggevend maar kan de inschrijver een extra score behalen met de inzet van een hoog percentage schone voertuigen. Veel kwaliteitsaspecten dienen in perceel 1 te worden aangeleverd zodat het feit dat de prijs een grote invloed heeft op de gunning, verdedigbaar is. Maar bij de klantbeleving speelt ook de kwaliteit van de chauffeur een grote rol. Het is daarom raadzaam om bijvoorbeeld goed werkgeverschap en het aandeel vaste dienstverbanden bij perceel 2 mee te laten wegen bij de gunning.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.