Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Leidse regio

Servicepunt71

Datum actie: 11 februari 2022
Datum aanbesteding: 4 februari 2022
Opdrachtgever: Servicepunt71
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdracht, ingaande 1 augustus 2022, verdeeld in 3 percelen, bestaat uit het vervoeren van circa 245 leerlingen (Perceel 1) 34 gebruikers volgens de jeugdwet (Perceel 2) en 27 gebruikers voor de Sociale Werkplaats( Perceel 3) De looptijd van het contract is 4 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 1 x 2 jaar. Er geldt een wachtkamerovereenkomst van 1 jaar. De prijs dient te worden opgegeven doormiddel van een beladen kilometertarief wat niet onderbouwd hoeft te worden. Het starttarief bedraagt € 9,- voor personenauto en bus. Voor rolstoelvoertuigen is dit € 16,-. Per 1-1-2023 dient 60% van de af te leggen kilometers zero emissie te zijn. Voor rolstoelmaterieel geldt deze verplichting niet.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht, CAO naleving, TX keur en NEA indexering, zijn in het bestek opgenomen. De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt 25/75. 60 % kwaliteit is de minimum wens van het AIM. De vervoerder kan op basis van Klanttevredenheidsonderzoeken een bonus behalen. Inschrijvers dienen met eventuele onderaannemers een reŽle vergoeding over een te komen.

Aandachtspunten

De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als beoogd. Indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de optiejaren bedraagt de opzegtermijn slechts 6 maanden. Deze termijn geeft de opdrachtnemer onvoldoende tijd om zijn project op een juiste wijze af te wikkelen. 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.