Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Hart van Brabant

Datum actie: 6 januari 2017
Datum aanbesteding: 1 december 2016
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • opdrachtgever kiest er voor om prijs voor 70% mee te laten wegen bij gunning, kwaliteit speelt dus een ondergeschikte rol, 
  • er worden grote risico’s bij de vervoerders neergelegd (zo kunnen bestelde ritten tot kort van tevoren kosteloos geannuleerd worden, 
  • er is sprake van een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer 
  • en een lange termijn van facturering. 
Mede n.a.v. de brief van het AIM heeft de opdrachtgever besloten het tijdstip waarop ritten kosteloos geannuleerd worden naar voren te halen, zodat er iets meer zekerheid ontstaat bij de vervoerder.