Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Harlingen en Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke

Datum actie: 17 februari 2022
Datum aanbesteding: 3 februari 2022
Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De overeenkomst betreft de totale uitvoering (planning, regie en uitvoering) van het routegebonden vervoer voor reizigers die woonachtig zijn in de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Alsmede het vraagafhankelijke vervoer in de gemeenten Harlingen en Waadhoeke (en eilandbewoners van Terschelling en Vlieland die vanaf het vaste land reizen. Daarnaast kan het voorkomen dat ritten in het kader van het leerlingenvervoer (tijdelijk) worden ondergebracht in dit vervoer.

Positieve punten in het bestek

Indien door onvoorziene omstandigheden (zoals een pandemie) plotseling en voor langere tijd (minimaal 2 maanden) het vervoersvolume meer dan 30% afneemt dan kan de opdrachtgever ervoor kiezen een omzetgarantie in te stellen voor de betreffende periode ter hoogte van 70% van de omzet uit dezelfde periode van het voorgaande jaar of vergelijkbare periode van voor de onvoorziene omstandigheid.

Vanaf de start moet 38,5% van de in te zetten voertuigen emissievrije voertuigen zijn.
Rolstoelvoertuigen worden hiervan uitgesloten.
De vervoerder krijgt een opslag van 5% voor elke rit die op indicatieve basis met een rolstoelbus gereden wordt in een Zero Emissie variant. (deze opslag komt boven op de opslag voor indicatie rolstoelvervoer)

Apart opstaptarief voor taxi / taxibus of rolstoelbus zijn van toepassing.
Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en de NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt 50/50. De minimum wens van het AIM is 60 % voor kwaliteit in plaats van 50% zoals in uw bestek.
Voertuigen ingezet voor deze opdracht zijn gedurende het contract niet meer dan 7 jaar oud. Daarnaast geldt de eis dat alle voor de opdracht in te zetten voertuigen samen gemiddeld niet ouder zijn 5 jaar oud.
Terwijl Taxi TX-Keur uitgaat van een ouderdom van 10 jaar behoudens uitzonderingen.