Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Goeree-Overflakkee 2022

Gemeente Goeree-Overflakkee

Datum actie: 6 april 2022
Datum aanbesteding: 24 maart 2022
Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De gemeente Goeree-Overflakkee besteedt het doelgroepenvervoer opnieuw aan.
De opdracht is opgedeeld in 2 percelen, Perceel 1 voor het vraagafhankelijk vervoer, Perceel 2 voor het route gebonden vervoer. Het contract start 1-8-2022 en loopt slechts 2 jaar. Dit i.v.m de einddatum van overige doelgroepenvervoer contracten. Het betreft hier de uitvoering van het vervoer. De regie is elders ondergebracht. Inschrijvers dienen een uurtarief te offreren met een minimum van € 32,50 per inzetuur. Voor de inzet van rolstoelmaterieel wordt een toeslag van 15 % uitbetaald. Voor inschrijvers geldt een reservebank overeenkomst van 1 jaar.

Positieve punten in het bestek

Belangrijk aandachtspunten waar het AIM aan hecht, NEA indexering, naleving CAO en TX keur, zijn in het bestek opgenomen. Kwaliteit telt voor 60% mee. Dit is ook het minimum wat het AIM hanteert. Ook de toeslag voor rolstoelmaterieel waardeert het AIM. Tevens viel ons in positieve zin op dat er een compensatieregeling wordt aangeboden bij calamiteiten.

Aandachtspunten

De contractduur van 2 jaar is bijzonder kort. Daarnaast zorgt een reservebank overeenkomst van 1 jaar voor extra risico voor een inschrijver.
De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen. De prijs hoeft niet onderbouwd te worden.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.