Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Goeree - Overflakkee

Datum actie: 26 februari 2018
Datum aanbesteding: 22 februari 2018
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: gemeente Goeree- Overflakkee

Positieve punten 

Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat wij in dit bestek gemiddeld genomen relatief weinig (18) aanbevelingen hebben uitgebracht. Wij hopen voor toekomstige aanbestedingen uiteraard op een verdere daling van het aantal aanbevelingen.

Aanbevelingen 

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • Contractduur  
  • Risicoverdeling (wijzigen volumes)
  • Doorlooptijden ( implementatieperiode van 10 weken) 
  • Tarieven onderaannemers
  • Behoud van betrokken chauffeurs
  • Contractmanagement

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'