Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer gemeente Krimpen aan de Ijssel

Datum actie: 25 april 2017
Datum aanbesteding: 14 april 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten: 

  • er is sprake van een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer en korte looptijden van de contracten. 
Verder deed het AIM nog enkele aanbevelingen over:
  • de optiejaren, 
  • de wachtkamerovereenkomst, 
  • risico verdeling en 
  • kostprijsonderbouwing. 
De datum van sluiting voor het stellen van vragen is 1 mei 2017.